.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Gospodarska wizyta w Gminie Gomunice

Gospodarska wizyta w Gminie Gomunice

Email Drukuj

Gmina Gomunice jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych na terenie powiatu radomszczańskiego. Aby sprawdzić, jak pieniądze są pożytkowane, z wizytą gospodarską do gminy udała się Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Na początek wizyty Pani Marszałek wraz z wójtem Pawłem Olejniczakiem odwiedziła naszych Milusińskich w Akademii Smyka. Po chwili zabawy, roz­mo­wie z nauczy­cie­lami i poże­gna­niu słod­kich mal­ców, któ­rych żło­bek otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków z EFS , przy­szedł czas na wizytę na placu budowy miesz­kań socjal­nych, wzno­szo­nych z udzia­łem fun­du­szy RPO - Infra­struk­tura opieki społecznej. Na zakończenie wizyty Pani Joanna Skrzydlewska oraz wójt Paweł Olejniczak udali się do Publicznego Gimnazjum w Gomunicach. A tam… przy­go­to­wa­nia do tłu­stego czwartku! Wspólne wyra­bia­nie cia­sta, wyci­na­nie, for­mo­wa­nie a potem pie­cze­nie fawor­ków wraz z mło­dzieżą – takim właśnie słodkim akcentem zakończyła się wizyta Pani Marszałek w Gomunicach - serdecznie dziękujemy za odwiedziny.

Poniżej krótki reportaż z wizyty

http://tvntl.pl/2018/02/05/kurier/dobrze-wydali-unijne-dofinansowanie

Poprawiony: wtorek, 06 lutego 2018 09:23  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi