.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY GOMUNICE

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY GOMUNICE

Email Drukuj

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

SZKODY SPOWODOWANE SUSZĄ – 2018

Urząd Gminy Gomunice Informuje, iż zgodnie z komunikatem Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wystąpiło na terenie Gminy Gomunice zagrożenie suszą następujących upraw na gruntach klasy V i VI:

- zboża ozime

- zboża jare

- krzewy owocowe

Wnioski o oszacowanie szkód wraz z  załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Gomunice w godzinach pracy Urzędu lub ze strony internetowej   ŁUW w Łodzi: http://www.lodzkie.eu/page/5094,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html

lub

Wniosek oraz wymagane dokumenty:

- Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

- Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

- Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

- Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

UWAGA!
Jako załącznik do w /w wniosku obowiązuje kserokopia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018 złożonego w ARiMR poświadczona pieczątką agencji.

Uzupełnione wnioski należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2018r. w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Poprawiony: środa, 04 lipca 2018 12:15  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi