.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XLVIII Sesja Rady Gminy

XLVIII Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 17 października 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII Sesji Rady Gminy.

3. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2018.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2018-2023.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w punkcie dziennej opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gomunice oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.

8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady i Wójtowi Gminy Gomunice.

9. Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy Gomunice w latach 2014-2018.

10. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie obrad Sesji.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi