.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury

Email Drukuj

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury to wyróżnienie przyznawane przez samorząd województwa za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę kultury. W tym roku Wójt Gminy Gomunice przy wsparciu Gminnej Biblioteki Publicznej o taką nagrodę wystąpił dla Pani Danuty Nurkowskiej. Pani Danusia mieszka w naszej gminie od urodzenia.  Jest osobą znaną i cenioną na terenie swojej wsi. Jej szczególna aktywność przejawia się na forum życia kulturalnego wsi Chrzanowice. Z racji tego, że mieszka tutaj od urodzenia zna historię miejscowości, zbiera wiadomości od osób starszych, jak również materiały historyczne na temat miejscowości, obyczajów występujących na tym terenie i ważnych dat w dziejach lokalnej społeczności. Bardzo chętnie angażuje się w równego rodzaju akcje. Promuje miejscowość Chrzanowice uczestnicząc w przeglądach śpiewaczych i poetyckich.

Czynnie uczestniczy w pracy na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Chrzanowicach, które działa we wsi od 60 lat.  Jest również członkinią zespołu śpiewaczego ,,Chrzanowianki i dwa Janki’’, który w tym roku obchodził 35 lecie istnienia. Pani Danuta występuje w nim od początku. Od wielu lat prowadzi kronikę zespołu.

Ale jest również poetką. Pisaniem wierszy zajęła się na już dawno, ale nadmiar obowiązków nie pozwalał jej na rozwijanie swojej pasji wcześniej. Wiersze przez nią pisane początkowo trafiały do przysłowiowej szuflady. Zupełnie przypadkowo dowiedziała się o tym kierownik GBP w Gomunicach i zachęciła ją do tworzenia. . Zachęcona przez bibliotekarkę zaczęła je prezentować na spotkaniach z dziećmi w miejscowej szkole, przyczyniając się tym samym do poznania historii i miejscowych obyczajów.  Po raz pierwszy wiersze Pani Nurkowskiej zostały wydane przez Urząd Gminy w tomiku „Słowa sercem pisane’’ w roku 2010. W roku 2014 Gminna Biblioteka Publiczna wydała tomik „I tak mija rok za rokiem’’.

Do kapitały wpłynęło przeszło 80 wniosków, z których wybranych zostało 42. I to właśnie Pani Danuta Nurkowska została jedną z osób wyróżnionych tą prestiżową nagrodą.  To uhonorowanie jej wieloletniej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Poprawiony: czwartek, 18 października 2018 07:23  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi